Our Complicated Stories Part 8

Our Complicated Stories Part 8

Part 8 – Happy Ever After 1/2

Vysvetlivky: podľa štýlu písma rozlišujte: „Kňaz“  ; „ženích“ ; „nevesta“ ; „obaja“ ; *ostatní, alebo iný text….*

„Zišli sme sa tu dnes, aby sme požehnali dve manželské zväzky. Títo mladí ľudia, už viac nechcú byť dve duše a dve telá, ale len jedno telo a jedna duša, ako Boh káže…“

*Všetko je perfektné v tento najkrajší deň v živote. Dve krásne nevesty, dvaja šarmantný ženísi a kostol plný ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na spojenú svadbu dvoch z piatich členov One Direction s ich polovičkami. Niall & Anastasia  a Harry & Afanasia… Čo viac dodať? Snáď im len popriať veľa šťastia do nasledujúceho spoločného života…*

„Niall a Anastasia, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

„Áno.“

„Áno.“

„Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas…“

„Ja, Niall Horan…“

„Ja Anastasia Volkova…“

„Si beriem teba, Anastasia Volková,“

„Si beriem teba, Niall Horan,“

„za svoju manželku,“

„za svojho manžela,“

“ v dobrom i zlom…“

„v šťastí, aj nešťastí…“

„v bohatstve i v chudobe…“

„v zdraví i v chorobe…“

“ po všetky dni svojho života…“

„tak nám Pán Boh pomáhaj.“

„A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“

Amen.“

„Teraz potvrďte svoj sľub slávnostnou prísahou.“

„Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh Pomáhaj!

Anastasia, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

„Niall, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

„Týmto Vás vyhlasujem za Muža a Ženu, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

*“Amen.“*

*Kňaz prechádza k druhému páru, aby postup zopakoval….*

„Harry a Afanasia, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

„Áno.“

„Áno.“

„Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas…“

„Ja, Harry Styles…“

„Ja Afanasia Volkova…“

„Si beriem teba, Afanasia Volkova,“

„Si beriem teba, Harry Styles,“

„za svoju manželku,“

„za svojho manžela,“

“ a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom…“

a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou…“

„a že ťa nikdy neupustím…“

“ ani v šťastí, ani v nešťastí…“

“ ani v bohatstve ani v chudobe…“

„ani v zdraví ani v chorobe…“

„a že ťa budem milovať a ctiť…“

“ po všetky dni svojho života. „

„A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“

„Amen.“

„Teraz potvrďte svoj sľub slávnostnou prísahou.“

„Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh Pomáhaj!

Afanasia, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

„Harry, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

„Týmto Vás vyhlasujem za Muža a Ženu, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

„Amen.“

Kňaz sa  postaví tak, aby videl na obe páry a s úsmevom dodáva:*

„Teraz smiete pobozkať nevestu. „

*Dve páry na pokyn kňaza spoja svoje pery a kostolom sa ozve obrovský potlesk.*

Svadobný outfit Anastasia:

Svadobný outfit Afanasia:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *